Glorup Gods: Fornyelse af spejlbassin i parken


Glorup med bygninger, park og landskab er med på den danske kulturkanon på grund af de kulturhistoriske kvaliteter, der bla knytter sig til den engang glorværdige park tegnet af N. H. Jardin i 1774 i forbindelse med overhofmarskal Adam Gottlob Moltkes storstilede fornyelse af hus og have. I 2009 blev udarbejdet en helhedsplan for renovering af parken. Efter realisering af fase 1 og 2 i planen i form af ny ankomstplads, hovedsti og trappeforløb samt foryngelse af beplantningen og oprensning af to søer, er turen i fase 3 kommet til et af havens ældste og mest centrale elementer, det fascinerende spejlbassin, der er en af Glorups helt store attraktioner, som både lokale og udefra kommende gæster ønsker at opleve.

Bassinet, der er 200 m langt med fontæneø i midten, er forfaldet mere og mere over tiden. Ved at tømme bassinet, oprenses og fjernes bundsediment og dyndlag, ligesom stensætningerne genoprettes, og de omkringstående store lindtræer beskæres. Projektet har også modtaget støtte fra Augustinusfonden.

Se evt. Glorups hjemmeside: http://glorupgods.dk/