Træer med kromosom-fordoblinger: bedre tilpasning til ekstreme vækstvilkår, 2016-2017


Polyploide planter har adskillige parrede kromosomer, i modsætning til diploide planter, som kun har et par af hvert kromosom. Det vides at polyploidi har betydning for planters anatomi og fysiologi, men hvordan polyploidi opstår og hvilken betydning det har for tilpasningsevnen er stadig usikkert. Polyploidi kendes bl.a. fra træet Gummi Arabicum (Acacia senegal), og gennem et samarbejde med partnere i Senegal undersøger projektet forekomsten af polyploidi og hvordan det påvirker træernes evne til at tilpasse sig klimaet.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Di- og polyploide planter af Acacia senegal i forsøg