Genom-baserede analyser og diagnostiske metoder som værktøj i Arboretets træsamling og forskning


Der har i de senere år har været en stærk udvikling indenfor molekylære teknikker og analysemetoder, som bruges i træforskningsprojekter. Det gælder metoderne til kortlægning af arvemassen i levende organismer – såkaldt DNA-sekventering, men også fintfølende metoder som gør, at vi kan spore DNA fra specifikke organismer i jord eller barkprøver. Bearbejdningen af data fra de nye typer af DNA-sekventering kræver ny viden, nye computerprogrammer og kompetencer indenfor bioinformatik og desuden kæves stor computerkraft. De fintfølende metoder fordrer rent miljø uden forurening fra udefrakommende kilder og stabile instrumenter. Projektet indebærer en opgradering i forhold til nævnte emner via indkøb af udstyr, software og deltagelse i kurser.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Genombaserede analyser og diagnostiske metoder kræver både nyt udstyr og nye kompetencer indenfor molekylærgenetikken.