Økofysiologisk udstyr 2016


Projektet har til formål at styrke den økofysiologiske forskning i træer gennem indkøb af måleudstyr. Støtten omfatter anskaffelse af et bærbart system til analyse af fotosyntese og transpiration, samt et antal dendrometre til kontinuert måling af træers diameterudsving. Udstyret benyttes i andre af fondens projekter – for eksempel er dendrometrene blevet installeret på træer i det Grønlandske Arboret i Narsarsuaq. Udstyret indgår desuden i undervisningen på Københavns Universitet.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Dendrometer installeret på Skovfyr i det Grønlandske Arboret, Narsarsuaq. Apparatet måler daglige udsving i træets diameter.