Sunde askeskove III – fra forskning til praksis: Modstandskraft mod asketoptørre baseret på hjælp fra naturligt forekommende svampe


Modstandsdygtige asketræer ser ud til at huse gavnlige svampe, som kan have en hæmmende effekt på den skadelige asketoptørresvamp. Projektet identificerer stoffer som de tilsyneladende gavnlige svampe udskiller og undersøger hvordan disse hæmmer væksten af asketoptørresvampen. Nyttesvampenes potentiale til at bekæmpe asketoptørre i modtagelige aske undersøges også.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk.

Foto: Flaske med kultur af H. fraxineus. Foto: Lene Rostgaard Nielsen