Vandhusholdning i bark, 2016-2017


Træers bark er et beskyttelseslag, som er tilpasset til at sikre træet gennem klimaekstremer, sygdomsangreb, mekaniske skader osv. Den må samtidig være produktiv og dynamisk i forhold til træets tykkelsesvækst. Alle funktioner afhænger af barkens opfugtningstilstand. I regnvejr opsuger barken en del af væden i stammeløbet, men dens vandholdningsevne i forskellige træarter er dårligt kendt. Projektet sammenligner almindelige danske løvfældende træarters bark med hensyn til tykkelse, ruhed og vandholdningsevne og viser forskelle i barkstrategi mellem arterne.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk