Bark som levested, 2017-2018.


Hvorfor vokser nogle arter af lav eksklusivt på særlige træarter, mens andre laver ikke diskriminerer? Hvorfor er nogle træarter overgroede med lav, mens andre er næsten bare? I en tidligere kortlæggelse af lav på 7 forskellige løvtræarter på 50-årige træer fandt vi forskelle, som kom særligt tydeligt frem, fordi  træerne alle havde samme alder og havde vokset under sammenlignelige forhold tæt på hinanden. Projektet her går ud på at finde evidens for kemiske væksthæmmere eller –fremmere for lavsvampe i vandige ekstrakter fra bark af forskellige løvtræer.

Arter af lav, som på billedet, isoleres i renkultur (dvs svampedelen af laven). Disse kulturer overføres til flydende medium tilsat ekstrakter fra løvtræsbark, og forskelle i væksthastigheden af myceliet måles.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk.

Foto: Xanthoria parietina – Almindelig Væggelav. Forekommer på alle løvtræarter, men stærk overvægt på ask og ær.