Genetisk variation og fænotypisk plasticitet i vedkarstrukturer i stilkeg (Quercus robur L.)


Formålet er at undersøge, om der er i stilkeg er en genetiske sammenhæng mellem vedkarstrukturer, vækst og udspring i foråret.

Vedkarstørrelser og antal vil blive undersøgt på stammeskiver og grenskiver fra en række genotyper af stilkeg (Quercus robur). På fotoet en stammeskive fra en vintereg (Quercus petraea).

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk