Lindearkade, Corselitze Have, Det Classenske Fideicommis


Herregårdshaven på Corselitze er oprindeligt anlagt i 1787 af landskabsgartner J. L. Mansa i engelsk havestil som et firkantet anlæg i forlængelse af den klassicistiske hovedbygning, der blev gennemgribende ombygget af J. F. Classen i 1775-77. Landskabshaven blev i 1828 delvis omlagt efter en plan ved landskabsgartner Rudolph Rothe. Fideicommisset har siden vedligeholdt Corselitze Have med respekt af de oprindelige haveplaner, og haven omfatter i dag knap 4 ha. Inden for de seneste 5 år er der udført flere større renoveringer i haven, herunder oprensning af søer og voldgravsanlæg, og anlæg af ny rosenhave, staudebed, bænke, skiltning mv.. Haven er åben for publikum året rundt, og det vurderes, at haven tiltrækker min. 5.000 besøgende hvert år.

I Fideicommissets 225 års jubilæum i 2017 gennemføres flere omfattende projekter i haven: Rydning af ældre og udlevet kastanjeallé, restaurering af havens iskælder fra 1780 med gennemgang af murværk og nytænkning og etablering af ny randbeplantning mod nord i form af lindearkade. Arkaden består af Tilia Cordata, småbladet lind, der underplantes med en 2 rækket hækplantning af fjeldribs. Lindearkaden erstatter en uskøn hegnsrække af birk og spireabuske, der stilmæssigt er uheldig i herregårdshaven. Arkaden vil give en markant indramning af haven for de besøgende til haven og gårdkomplekset. Den 2 etagerede struktur vil samtidig give mulighed for indkig i herregårdshaven og mod hovedbygningen.