KR. 127.113

Medvirken til kortlægning af det fulde Abies genom

Bidraget den 27. april 2017

De seneste årtier har molekylærgenetikken gjort enorme fremskridt. For cirka 16 år siden blev det fulde menneskelige genom på cirka 3 milliarder basepar kortlagt for første gang. Der forskes selvklart meget mindre i træer så kortlægning af fulde genomer i træer har ladet vente på sig – ikke mindst for nåletræer. Det skyldes, at nåletræer har nogle enormt store genomer – ofte 7-8 gange større end det menneskelige genom (~ 20-25 milliarder basebar). I nærværende projekt deltager IGN i et konsortium hvis mål er at kortlægge genomet for almindelig ædelgran – Abies alba. Et genom der er meget interessant for os på grund af den store betydning Abies-slægten har for dansk skovbrug og juletræsbranchen.

Konsortiet består af forskere fra hele Europa samt Californien. Projektet vil give den danske forskning i Abies-træerne et substantielt rygstød. Blandt andet i arbejdet med at belyse slægtskabet mellem de tæt beslægtede Abies-arter fra området omkring Middelhavet og Sortehavet, hvoraf flere er interessante ud fra et dansk synspunkt. Eller til forskning i samspillet mellem Abies-træer og skadevoldere såsom ædelgranlusen eller Neonectria-svampen.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk