Sunde asketræer: Hvad gør asketoptørresvampen Hymenoscyphus fraxineus til en patogen svamp?


Svampen Hymenoscyphus fraxineus skader asketræerne i Europa, mens andre nærtbeslægtede arter inden for slægten Hymenoscyphus ser ud til ikke at være skadelige for asketræer. I dette projekt sammenligner vi hele transkriptomer (udtrykte gener) af forskellige Hymenoscyphus arter med henblik på at identificere vigtige gener i den patogene H. fraxineus og i andre uskadelige Hymenoscyphus-arter. Den opnåede viden vil fremadrettet kunne bruges til en mere målrettet bekæmpelse af sygdommen.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk.

Foto: Frugtlegemer af H. fraxineus