UDGIVELSE AF LÆREBOG/FAGBOG OM ’TRÆER OG BUSKE I BY OG LAND’, bind 2


Forfatterne til lærebogen ’TRÆER OG BUSKE I BY OG LAND’, der alle har mange års erfaring indenfor undervisning og forskning indenfor træer og buske, har modtaget støtte til udgivelse af bind II af samme værk. I bind I, der udkom i 2010 og er på 500 sider, beskrives 56 planteslægter, og den anvendes som opslagsbog og håndbog af landskabsarkitekter, anlægsgartnere, kirkegårdsledere, stadsgartnere, naturforvaltere m.fl. men indgår også som lærebog i landskabsarkitektuddannelsen ved Københavns Universitet, Have- og Parkingeniøruddannelsen ved Skovskolen, Købebenhavns Universitet og Jordbrugsteknologuddannelsen, Erhvervsakadamiet Århus. mm. Derudover benyttes den også af planteskoler, havecentre og haveejere.
Bogen indeholder ud over ovennævnte slægter med tilhørende arter og sorter, tabeloversigter og et mindre fagordsleksikon. Efter udgivelse af bogen er der fra flere sider udtrykt ønske om, at der burde komme en fortsættelse på bogen, hvor nogen af de slægter, der ikke kom med i den første bog kunne blive beskrevet i et bind 2.

Bind 2 er bygget op på samme måde som bind 1. Det vil sige som en håndbog med faktuelle oplysninger om betydende planteslægter til brug i den danske natur og kultur. Som eksempler på planteslægter der er beskrevet med tilhørende arter og sorter, kan nævnes Cotoneaster, Cryptomeria, Juniperus, Magnolia, Potentilla og Tsuga .
For hver slægt beskrives dens økologi, klimarelationer, morfologi, fysiologi og dyrkning. Derefter hvilke arter og sorter indenfor slægten, der er af interesse for dyrkning under danske forhold, og igen hvilke arter/sorter der kræver beskyttet vokseplads og hvilke der kan trives på vindudsatte lokaliteter som Vest- og Nordjylland, mm.

Der findes ikke meget litteratur, der dækker dette område, hvorfor de nævnte brugergrupper ofte er henvist til mere populærvidenskablig havebrugslitteratur. Bøgerne søger således gennem en mere videnskabelig funderet tilgang at hæve niveauet for både professionelle og private aktører indenfor det grønne område til gavn for både økonomi og æstetik i forbindelse med vort fysiske miljø.