Støtte til projektet ”Botanisk Haves plantesamling er i fare”


En botanisk have adskiller sig fra en park ved at planterne bærer navne og ved at vi ved – ikke om alle – men dog hovedparten af dem, hvor i naturen de er indsamlet. Disse informationer opbevares elektronisk i en database. Planterne bruges til forskning, undervisning og haven er, naturligvis, et rekreativt åndehul i byen.

Plantearternes navne ændrer sig løbende,, fordi vi bliver klogere på, hvordan vi adskiller dem fra hinanden og på deres indbyrdes slægtsskabsforhold. På grund af forskellige ydre omstændigheder er der ikke sket en opdatering af plantesamlings navne og den eksisterende database er helt udateret. Med denne bevilling bliver vi i stand til at opdatere plantenavnene og får et database system, der ikke kun er tidsvarende og løbende opdateres, men også muliggør at den planteinteresserede gæst hurtigt og effektivt kan finde frem til, hvor de større planter i haven står – Botanisk Have, der er fra 1600, træder dermed ind i det 21. århundrede.