Effekten af askefrøplanters mikrobielle samfund på modstandsdygtighed overfor tørke og asketoptørre


Fremtidens klima i Danmark forventes at blive med stigende temperaturer henover året og om sommeren med perioder med hedebølge og tørke, samt kraftige regnskyl. Det omskiftelige vejr stiller nye krav til den hjemmehørende flora og kan have negativ indflydelse på træers vækst og sundhed. En skovtræart, som almindelig ask (Fraxinus excelsior), der i forvejen er truet af en invasiv patogen svamp (Hymenoscyphus fraxineus), er især udfordret. Inde i skovtræer eksisterer imidlertid hele samfund af svampe- og bakteriearter uden at anrette skade på træerne (endofytter), som kan have betydning for træers sundhed og vækstkræft.

Projektets formål er at undersøge om askefrøplanter vokser bedre – og bedre kan modstå tørke og asketoptørre, hvis de vokser i skovjord med en naturlig mikrobiel sammensætning fremfor i steriliseret jord uden bakterier og svampe. Vi sammenligner vækst og sygdomsudvikling hos planter, der gror i hhv. skovjord og sterilt jord og udsætter dem for tørke og asketoptørre. Vi karakteriserer også frøplanterns mikrobielle samfund (mikrobiom) over tid vha. metabarcoding analyse, for at påvise eventuelle ændringer i mikrobiomet efter tilført stress. Resultaterne vil afsløre betydningen af askeplanternes naturlige mikrobiom for vækst og sundhed og dets dynamik over tid.

Billede: Sunde asketræer, Als Nørreskov 2013 (foto: Lars N. Hansen).