Nye arter og frøkilder til klimatilpassede skove – første viden om tilpasning


De markante klimaforandringer kommer nu i løbet af få årtier, hvilket indebærer en risiko for, at flere af vores træarter ikke kan nå at tilpasse sig det nye klima. Derfor er det relevant at undersøge og teste nye frøkilder eller helt nye lovende træarter. Frøkilder og arter der typisk vil blive udvalgt i varmere områder end det nuværende danske klima.

Projektet, der har udspring i forskergruppen for Skov, genetik og diversitet ved Københavns universitet, råder over et unikt plante- og forsøgsmateriale til at teste sådanne frøkilder og træarter. Det giver en enestående mulighed for at undersøge og få viden om træarternes etablering og vækst i de første kritiske år af træernes liv.

Billedet viser et forsøg med Iransk løn (Acer velutinum) plantet under 3 år gammel forkultur af poppel ved Års (stort foto).

Lille foto: Dækrodsplante af samme art mærket med information om frøkilde og frøtræ før udplantning.