Genopretning af Danmarks ældste Forstbotaniske Have


Forstbotanisk Have i Charlottenlund hører til Danmarks natur-og kulturarv og betragtes af mange som et nationalt klenodie. Haven blev anlagt på foranledning af Kong Christian VII med det formål at plante træer og buske fra hele verden for at se, om de egnede sig til at genopbygge de danske skove.

Dette projekt indeholder udarbejdelse af en projektplan for en genopretning og udvidelse af Danmarks ældste Forstbotaniske Have. Link: http://forstbotaniskhave.dk/