Hverringe Herregårdslandskab


Sikre at landskabsudtrykket fra fredningsperioden i 1955 fortsat bevares og styrkes, i flere tilfælde også at genskabe tidligere forsvundne plantninger, at supplere med nyplantninger, og at restaurere på de plantninger, der i dag fremstår med ruinøst udtryk i det fredede landskab.