Retablering af alléen mellem Gl. Svebølle og den tidligere kgl. jagtejendom Avnsøgaard


Retableringen af den af Kalundborg Kommune fældede markante allé, stående langs kommunevejen Avnsøgaards Allé, som de mange der besøger den gamle Aunsø Kirke – eller blot vil ud og nyde naturen i området – kommer gående, cyklende eller kørende af.
Lokalbefolkningen i byen taler om, at vejen skal have nyt navn, nu da den gamle allé (af sikkerhedshensyn) blev fjernet, hvilket i vid udstrækning skyldes, at netop alléen var og er et markant vartegn for byen.