Tisvilde Hegn som Naturnationalpark


Tilskud til professionel assistance til at udarbejde et skitseforslag til fremtidig klassificering af Tisvilde Hegn (inkl. Asserbo Plantage og Liseleje Plantage, samt Melby Overdrev) som en af de kommende 10 Naturnationalparker i Danmark, hvor biodiversitet får første prioritet.