Det Grønlandske Arboret IV – komplettering af registreringer


Gennem en årrække har vi med støtte fra GBHF arbejdet for at registrere træerne i det Grønlandske Arboret, således at samlingen kan benyttes til inspiration for træplantere og til brug for videnskabelige studier. Med dette projekt ønsker vi at fortsætte registreringer i den store, nyere del af plantningerne, således at de fleste overlevende plantepartier er repræsenteret i vores database. Vi vil desuden fortsætte vores studier af sammenhænge mellem klimaet, oprindelsen af planterne og træernes vækst, så vi får en bedre forståelse af vækstbetingelserne for træer i Grønland.