Formidling af naturoplevelser og indgang til Kattrup Vildnis


Formidlingsprojektet indeholder elementer for at øge gæsternes oplevelse i Kattrup Vildnis: en informationsplads, en oplevelsessti og en udstilling i ”Naturens Hus”. Lave stenmure omkranser samlingsstedet, en ovale plads med orienteringsskilte og hjemmehørende træer samt adgangsvej til en 350m lang boardwalk. Oplevelsesstien traversere mosen med dens biodiversitet og giver forbindelsen til Kattrup Vildnis. Ved hjælp af en podcast formidles viden om planter og dyr og Møllehuset ved Strids Mølle indrettes til ”Naturens Hus” med information om stedets flora, fauna og funga samt stedets historie.