Nyt udstyr til at bestemme planters kemiske fingeraftryk


Planter spiller en afgørende rolle som kilde til materialer, fødevarer og energi. Effektiv udnyttelse af disse bioressourcer afhænger af kendskab til plantematerialets kemiske sammensætning, hvilket infrarød spektroskopi er en god hjælp til. Ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har vi brug for et nyt instrument hertil, da det gamle ikke længere kan vedligeholdes. Det nye FTIR-instrument vil blive udbygget med mikro-klimakammer til fugtkonditionering. Herved bliver det muligt også at undersøge den vigtige interaktion mellem plantematerialer og fugt.