Eg – en vigtig art i fremtidens skove


Arealet med eg er næsten fordoblet i de danske skove i løbet af de seneste 30 år. Dette skaber behov for mere viden om arten, specielt med hensyn til hvordan klimaforandringerne vil indvirke på træerne. Da specielt sommertørke ventes at blive mere hyppig og potentielt skadelig for træernes sundhed og vækst, undersøger projektet det træ (ved), som blev dannet i stammerne af stilkeg før, under og efter den tørre sommer i 2018. Dette år bruges således som et varsel om fremtidige vejrforhold. Ud fra træprøver udtaget fra træer med kendt genetik, undersøger projektet hvorvidt nogle genotyper vil være mere egnede end andre fremover. Denne vurdering baseres på anatomien og sammensætningen af det ved træerne danner i stammen under tørkestress. Disse karakteristika giver samtidig et fingerpeg om hvilken trækvalitet der kan forventes for eg fremover.

Bevilget beløb: 1.475.769 kr.