Kerne-mikrobiomer i danske skovtræer


Vores skovtræer er under øget pres på grund af globale klimaforandringer. Træer har lange generationstider og tilpasning til nye klimatiske forhold igennem naturlig selektion kan tage mange år. Men planter, herunder træer, er hjemsted for tusinder af mikroorganismer og studier har vist, at disse kan have en positiv effekt på plantefitness. Især for træer, er samspillet mellem træerne og deres endofytiske mikroorganismer dog endnu ikke velafdækket. Og dette på trods af, at det måske er særlig vigtigt at forstå rollen af netop de længelevende træers mikrobiom i forhold til at kunne omstille sig til nye vækstvilkår. I dette projekt vil vi undersøge, om danske skovtræer har et sæt af mikroorganismer tilfælles – et kerne-mikrobiom – som deles indenfor og mellem arter og på tværs af lokaliteter og som kan have stor økologisk betydning. Den mulige gavnlige effekt af kerne-mikrobiomets medlemmer vil undersøges nærmere ved litteraturstudier. En dybere viden om skovtræers mikrobiom kan bidrage positivt til skovrejsningsprojekter. Projektet udføres af forskere ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Skov, Natur og Biomasse. Læs mere her: https://ign.ku.dk/forskning/skov-natur-biomasse/

Bevilget beløb: 695.452 kr.