Naturlig holdbarhed: Hvad kan træer lære os om træbeskyttelse?


Dette projekt finder inspiration til nye måder at beskytte træ i udendørs miljø mod nedbrydning fra eksperterne selv: de levende træer. Mange træarter indlejrer kernestoffer i stammens midte, der gør materialet modstandsdygtigt over for rådangreb. Projektet vil anvende mikrospektrokopi til at kortlægge kemiske ændringer i cellevæggene i eg (Quercus robur L.) og lærk (Larix decidua Mill.) efter angreb af rådsvampe. Formålet er at forstå svampenes taktik og træernes naturlige forsvarsværker for at kunne designe nye, miljøvenlige måder at beskytte træ. Projektet udføres af forskere ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Skov, Natur og Biomasse (https://ign.ku.dk/ansatte/skov-natur-biomasse/).

Bevilget beløb: 925.466 kr.