Orkidéers mikrobiom i skov og natur


Halvdelen af de danske orkidéer er i tilbagegang, og for at sikre at vores orkidéer kan overleve på lang sigt i danske skove og andre naturtyper, er der behov for viden og bevaringsstrategier, der tager højde for orkidéernes afhængighed af specifikke svampe og andre mikroorganismer. I GBHF projekterne ”DNA fra sjældne arter i jord 1 og 2” udviklede vi metoder til at spore danske orkidéer og deres svampe fra jord, og fandt ud af at forskellige arter af danske orkidéer er tilknyttet forskellige specifikke svampe. I dette projekt undersøger vi, hvordan orkidéers mikrobiom varierer mellem deres levesteder i skov og åben natur, og vurderer hvilken funktion mikrobiomet har for orkidéernes tilpasning til forskellige miljøer. Den opnåede viden vil være et vigtigt skridt på vejen til at kunne foretage specifikke forvaltningstiltag for at skabe de rigtige forhold for både orkidéerne og de mikroorganismer, de er afhængige af. Arbejdet udføres ved Globe Institut og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), begge Københavns Universitet. Se mere om IGN og Arboretet på www.ign.ku.dk

Bevilget beløb: 339.116 kr.