Udvikling af klimarobust grandis og douglasgran


Projektet vil teste klimarobustheden og tørketilpasningspotentialet for to af de mest produktive nåletræarter i dansk skovbrug; grandis og douglasgran. Ved hjælp af årringsanalyser på materiale fra samme lokalitet med de to arter, vil det bl.a. blive undersøgt, hvordan de to arters vækst blev påvirket under- og efter den rekordtørre tørke i 2018 og specielt om der var genetiske forskelle i evnen til at genoptage væksten efter tørken 2018. Projektet vil bruge SNP-markører (single nucleotide polymorphism) til at konstruere slægtskabet i materialet med grandis som i modsætning til douglasgranen ikke er kendt.

Bevilget beløb: 800.000 kr.