Alle projekter

Kromosomfordoblinger 2015

Træer med kromosom-fordoblinger: bedre tilpasning til ekstreme vækstvilkår, 2016-2017

Bidraget den 26. november 2015

Polyploide planter har adskillige parrede kromosomer, i modsætning til diploide planter, som kun har et par af hvert kromosom. Det vides at polyploidi har betydning for planters anatomi og fysiologi, men hvordan polyploidi opstår og hvilken betydning det har for tilpasningsevnen er stadig usikkert. Polyploidi kendes bl.a. fra træet Gummi Arabicum (Acacia senegal), og gennem […]

KR. 302.000
sunde asketræer 2015

Sunde asketræer: analyse af samspil mellem skadevolder og værten, 2016-2017

Bidraget den 26. november 2015

Den asiatiske asketoptørresvamp, Hymenoscyphus fraxineus, har i de senere år udrettet stor skade på de danske askeskove, mens den i Asien tilsyneladende er en harmløs nedbryder af askeblade fra hjemmehørende aske. I dette studium tester vi om der i den danske invasive svampepopulation findes forskelle i aggressivitet mellem isolater dyrket fra frugtlegemer i skovbunden. Arbejdet […]

KR. 88.000
Holsteinborg

Renovering af Holsteinborg Have mod Holsteinborg Nor

Bidraget den 26. november 2015

Renovering af området med direkte tilknytning til H.C. Andersens mangeårige ophold og benyttelse af haven.

KR. 323.812
Glorup mindre str

Glorup Gods: Fornyelse af spejlbassin i parken

Bidraget den 26. november 2015

Som led i en omfattende renovering af parken støttes genetablering af spejlbassin, – hovedattraktionen i parken.

KR. 2.200.000
langsigtet-forsoeg

Udvikling af internetbaseret formidling af langsigtede skovforsøg

Bidraget den 26. november 2015

I projektet skabes up-to-date adgang til information om indhold og placering af skovforsøgene ved IGN på København Universitet.

KR. 310.000
påv. af sj. orkid. med DNA Jordpr. maj 2015

Påvisning af sjældne orkidearter med DNA fra jordprøver

Bidraget den 30. april 2015

Formålet med projektet er at udvikle en metode, der kan påvise forekomsten af sjældne orkidé-arter ud fra deres DNA spor i en jordprøve.

KR. 600.000
RadiMax_GBHF1 (1)

Danske afgrøder med dybere rødder og bedre tørketolerance

Bidraget den 29. april 2015

Mhbp. større robusthed overfor klimaændringer udvikles nye plantesorter indenfor korn, græs og kartofler, med betydeligt dybere rødder.

KR. 1.126.000
plantevalg Østafrika maj 2015

Plantevalg i Østafrika

Bidraget den 29. april 2015

Projektet vil producere en prototype for en hjemmeside portal om plantevalg i Østafrika (’Plantevalg.østafrika’) baseret på et udvalgt område i Kenya.

KR. 800.000
teak thai maj 2015

Teak – de globale landracer

Bidraget den 29. april 2015

Teak er en af de mest kendte og værdsatte træarter i verden. Dette skyldes veddets uovertrufne egenskaber.

KR. 150.000
normannsgran maj 15

Klimatilpasning i træer

Bidraget den 29. april 2015

Projektet vil undersøge en af de genetiske mekanismer, kaldet epigenese, der styrer træers tilpasning til klimaet.

KR. 450.000
field biology (531x800)

Field Biology

Bidraget den 29. april 2015

Denne internationalt værdsatte, elektroniske “håndbog” i biologiske feltundersøgelser oversættes og udgives nu på fransk, spansk og tysk.

KR. 361.800
Info Kongens minde

Kongenshus Mindepark informationssystem.

Bidraget den 17. november 2014

Der tilstræbes et informationssystem på samme høje niveau, og herunder digital formidling, som Naturstyrelsen og Friluftsrådet med succes har etableret flere steder rundt om i Danmark. Når de besøgende bevæger sig rundt på den 1.200 ha store fredede hede ad vandreturene, der fører frem til 13 lokaliteter af særlig natur- og kulturhistorisk interesse, er der […]

KR. 250.000