Alle projekter

kamma rabek

Genskabelse af Kamma Rahbeks romantiske have i Bakkehusmuseet

Bidraget den 21. november 2016

Genskabelse af en af de første romantiske privathaver i Danmark fra første halvdel af 1800-tallet.

KR. 549.625
Søholt 3

Søholt Gods: Renovering af barokhaven fra 1600-tallet

Bidraget den 27. april 2016

Retablering og videreudvikling af haven, bla. ved opførelse af orangeri.

KR. 9.150.000
Fordybelseshaven

Etablering af fordybelseshave ved Pilgrimshuset, Maribo Domkirke

Bidraget den 27. april 2016

Smuk have, der skråner ned mod søen og klosterruinerne, og som er anlagt harmonisk med mange smukke blomster og planter.

KR. 550.000
arboret netværk 2016

Netværk af arboreter og botaniske haver som “early warning” mod invasive arter

Bidraget den 27. april 2016

Deling af information om eksotiske insekter og svampe, der kan have potentialet til at udvikle sig til invasive arter, hvis de indslæbes hertil.

KR. 195.803
gen forsk 2016

Genom-baserede analyser og diagnostiske metoder som værktøj i Arboretets træsamling og forskning

Bidraget den 27. april 2016

Opgradering af instituttet i forhold til genetiske analyser, via indkøb af udstyr, software og deltagelse i kurser.

KR. 222.500
Bark 2016

Vandhusholdning i bark, 2016-2017

Bidraget den 27. april 2016

Undersøgelse af barkens vandholdningsevne, som er vigtig for barkens funktion som vitalt beskyttelseslag for træet.

KR. 255.240
Gavnlige svampe, asketoptørre 2016

Sunde askeskove III – fra forskning til praksis: Modstandskraft mod asketoptørre baseret på hjælp fra naturligt forekommende svampe

Bidraget den 27. april 2016

Undersøgelse af gavnlige svampes anvendelse i kampen mod asketoptørre.

KR. 385.147
genetiske markører, ask 2016

Sunde askeskove III – fra forskning til praksis: Brug af genetiske markører for sundhed i ask

Bidraget den 27. april 2016

Undersøgelse af genetiske markørers anvendelse i kampen mod asketoptørre.

KR. 385.147
Økofysiologisk udstyr 2016

Økofysiologisk udstyr 2016

Bidraget den 27. april 2016

Indkøb af måleudstyr til at styrke den økofysiologiske forskning i træer.

KR. 349.000
Calabria opr.

Calabriske skovtræers genetiske diversitet og tilpasningsevne

Bidraget den 26. november 2015

Kan danske skoves robusthed overfor klimaændringer forbedres ved indførsel af syditalienske træer, som trives godt under meget forskellige klimaforhold?

KR. 1.450.000
Allanblackia Stuhlmannii 2015

Allanblackia stuhlmannii – en ny planteolie art i Østafrika, 2016-2017

Bidraget den 26. november 2015

Allanblackia stuhlmannii er en af flere arter af Allanblackia som gror I det ækvatoriale Afrika og som producerer frø med et meget værdifuldt indhold af olie. Traditionelt har landmænd ladet de fleste træer af denne art stå, når de har ryddet skov til landbrug. Frøene opkøbes fra bønderne, og udvinding af frø olien sker centralt […]

KR. 298.000
Grønlandske Arboret II 2015

Det Grønlandske Arboret – II, 2016-2017: Et grønnere Grønland?

Bidraget den 26. november 2015

I det sydøstlige Grønland ved Tunulliarfik (Skovfjorden) er der gennem de seneste 60 år plantet tusindvis af træer. Faktisk findes i området et par træer, som stammer helt tilbage fra såninger i 1892. Med støtte fra G.B. Hartmanns Fond gennemførtes i 2013 opmålinger af en række træer i samlingen for at undersøge hvordan de klarede […]

KR. 312.000